چهارشنبه, 02 بهمن 1398

جزوه اکواپونیک

بدین وسیله به اطلاع میرساند پروژه فرودگاه بین المللی قم و شهر فرودگاهی با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی (ارم کیش) و سرمایه گذاران داخلی و خارجی

از 22 بهمن 1389 شروع به ساخت گردیده است و طی دوره کمتر از چهار سال به پیشرفت های چشمگیری در صنعت هوانوردی و گردشگری نائل گردیده است

و با توجه به شروع آسفالت باند فرودگاه و آماده سازی و تکمیل برخی از مجتمع های تجاری، ورزشی و اقامتی در فاز اول فرودگاه و شهر فرودگاهی از سرمایه گذاران

دعوت به عمل می آوریم تا در بخش های مختلف پروژه اعم از خرید قدرالسهم فرودگاه و شهر فرودگاهی با ارزش افزوده مناسب و با ضمانت بازخرید

حداقل 27% ، خرید غرفه های تجاری، خدماتی و ورزشی با تخفیفات ویژه و همچنین همکاری در بخش های کلان پروژه به نحوی سهیم باشند تا با همکاری و همدلی

از سوی هموطنان گرامی سرعت پیشرفت پروژه بیش از پیش افزایش یابد.
با توجه به نزدیک شدن به بهره بردای فاز اول پروژه منطقه نمونه گردشگری بین المللی طرلاب که شامل مجتمع خدماتی تولیدی، مجتمع نگین شهر فرودگاهی، حمام و سونای سنتی

سالن 3000 نفری و چند منظوره ورزشی، مجموعه واحد های اقامتی با ظرفیت 3000 تخت، مجموعه رستوران های بی نظیر، سالن آمفی تئاتر و دهها پروژه دیگر و با توجه به نزدیک شدن

به بهره برداری فرودگاه بین المللی قم از سرمایه گذاران، تعاونی ها و همچنین آحاد مردم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی دعوت به عمل می آوریم تا با همکاری و مشارکت شما عزیزان

فاز اول پروژه راه اندازی و برای کشور ارز آوری و برای جوانان ایجاد اشتغال نماییم.
منتظر حضور سبزتان هستیم ....

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست