پنج شنبه, 03 بهمن 1398

جزوه اکواپونیک

 

جشن مولود کعبه با حضور علیرضا قربانی و مهران رجبی        جشن مولود کعبه با حضور علیرضا قربانی و مهران رجبی        جشن مولود کعبه با حضور علیرضا قربانی و مهران رجبی

 

جشن بادبادک ها باند فرودگاه بین المللی قم        جشن پرواز با حضور معاون شهردار ، سیدعلی ضیا و حامد کمیلی        جشن پرواز با حضور معاون شهردار ، سیدعلی ضیا و حامد کمیلی

 

احداث نیرودگاه برق ، گرمایش و سرمایش فرودگاه بین المللی قم        معرفی بخش هایی از پروژه فرودگاه و شهرفرودگاهی بین المللی قم        معرفی بخش هایی از پروژه فرودگاه و شهرفرودگاهی بین المللی قم

 

تیزر تسلیت فرودگاه به مناسبت ایام محرم        تیزر باشگاه تیراندازی شهرفرودگاهی بین المللی قم        تیزر تبلیغاتی فرودگاه و شهرفرودگاهی بین المللی قم

 

تیزر تبلیغاتی فرودگاه و شهرفرودگاهی بین المللی قم        تیزر تبلیغاتی فرودگاه و شهرفرودگاهی بین المللی قم        جشن یادمان پیروزی اجرا در سالن سازمان ملی جوانان استان قم

 

جشن یادمان پیروزی اجرا در سالن سازمان ملی جوانان استان قم        جشن یادمان پیروزی اجرا در سالن سازمان ملی جوانان استان قم        جشن یادمان پیروزی اجرا در سالن سازمان ملی جوانان استان قم